شوراهای محلی : روستائی ، شهری ، منطقه ای

شوراهای محلی از دیدگاه نظری با نگاهی به ایران

شوراهای محلی : روستائی ، شهری ، منطقه ای

شوراهای محلی از دیدگاه نظری با نگاهی به ایران

مشخصات بلاگ

در باره شوراهای محلی از دیدگاه نظری با نگاهی به ایران است

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خود رای» ثبت شده است

جامعه مدنی

« جامعه مدنی » ، حوزه ای خاص از « زندگی اجتماعی » ، یا باصطلاح زندگی مشترک میان افراد یک گروه با هدف و فعالیتهای مشترک ، مثل سندیکای دانشجوئی یا هیئت مذهبی است که

« خود ساخته » و « خودجوش » باشد ؛ یعنی خود به وجود آورده باشند .

« خود کفا باشد » و حتی الامکان از هیچ نظر به مرجع دیگری وابستگی نداشته باشد ؛ یا لااقل این اتکا بسیار کم بوده « خود اتکا » خوانده شود .

به اراده ی خود فعالیت کند ؛ و تحت امر فرد ، گروه هائی دیگر ، یا دولت و شهرداری و امثال آنان نباشد .

جامعه مدنی ، غیر دولتی است ( از دیدگاه سیاسی - اداری )

جامعه مدنی ، غیر انتفاعی است ( از دیدگاه اقتصادی )

به این ترتیب جامعه ای است خود مدار و خود مدیر ( خود محور و خود رای ) و مجموعا" خودکفا

به این ترتیب در عمل در رقابت ، مواجهه و مقابل « جامعه سیاسی » قرار می گیرد .


جامعه مدنی ، خود جوش ، خود کفا ، خود اتکا ، خود رای ، غیر انتفاعی


منبع اصلی :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_civile 

  • علیرضا آیت اللهی