شوراهای محلی : روستائی ، شهری ، منطقه ای

شوراهای محلی از دیدگاه نظری با نگاهی به ایران

شوراهای محلی : روستائی ، شهری ، منطقه ای

شوراهای محلی از دیدگاه نظری با نگاهی به ایران

مشخصات بلاگ

در باره شوراهای محلی از دیدگاه نظری با نگاهی به ایران است

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جامعه محلی» ثبت شده است

مقدمه ای بر جوامع سیاسی - محلٌی : شوراها

هر « گروه اجتماعی » در جهان توسط یک رشته عهد و پیمان های همبستگی بین خود ، هویتی واحد یا به اصطلاح « وحدت » یافته است ؛ مثل گروه خویشاوند ، گروه کارگری ، تیم ورزشی ، جامعه روحانیت ، جامعه روزنامه نگاران ، و... که هرکدام یک « جامعه مدنی » محسوب می شوند .

تفاوت « جامعه سیاسی » با سایر گروه های اجتماعی در مشخصات تام و تمام آن است : اگر گروه خویشاوندی ، حرفه ای ،حزبی و... فقط توسط یک یا چند رشته همبستگی ( خویشاوندی ، اشتغال ، مرام ، و... ) وحدت یافته اند گروه ، اجتماع ، یا باصطلاح متداولِ آن در ایران « جوامع محلی »تمام این رشته های همبستگی را به صورتی تام ، تمام ، یکجا وکامل در خود گرد آورده اند .

بنابر این « جامعه سیاسی » متشکل از تمام همبستگی های موجود روی یک سرزمین مشخص است که به این ترتیب پیوند اشتراک محلی - جغرافیائی را اصل قرار می دهد و خود را سازماندهی کرده تحقق می بخشد .

سرانجام جامعه ی محلی در هر محل و به صورتی مشخص تردرهر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، استان یا حتی منطقه ، یک « واحد سیاسی » یا در واقع یک « جامعه سیاسی » است .


جامعه مدنی ، جامعه سیاسی ، سرزمین ، جامعه محلی ، علی رضا آیت اللهی ، شوراهای کشوری


منبع اصلی :

علی رضا آیت اللهی ، شوراهای کشوری و آمایش شهر و روستا . 1377 .


  • علیرضا آیت اللهی