شوراهای محلی : روستائی ، شهری ، منطقه ای

شوراهای محلی از دیدگاه نظری با نگاهی به ایران

شوراهای محلی : روستائی ، شهری ، منطقه ای

شوراهای محلی از دیدگاه نظری با نگاهی به ایران

مشخصات بلاگ

در باره شوراهای محلی از دیدگاه نظری با نگاهی به ایران است

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعریف سیاست» ثبت شده است


تعریف و مفهوم سیاست


سیاست به مفهوم وسیع کلمه ، تمدن مدار ، و بافرهنگ است که مربوط به جامعه ای می شود 

- سازمان داده شده

- توسعه یافته

سیاست به معنی خاص تر و تخصصی تر به مفهوم ایجاد شرایط زندگی متمدنانه است ؛مرتبط با :

- ساختار جامعه

- کارکرد جامعه ( از دیدگاههای روش شناخت - نظری و عملی )

در یک « اجتماع » که میتوان آنرا به « مردم » هم تعبیر کرد ،  یک « جامعه » که نسبت به یک اجتماع سازمان یافته ، یا در واقع سازمان یافته تر است ؛ و یا یک « گروه اجتماعی » .


سیاست مشتمل است بر :

- اعمال و اقدمات

- توسعه داخلی و خارجی جامعه

- روابط داخلی و روابط خارجی جامعه

و هر فعالیت دیگری که در نیاز ( امنیت و توسعه ی ) جامعه باشد .

سیاست با هر تفردگرائی و تجمع گرائی مرتبط می شود.


امٌا آنچه که حتی عوام و بنابر این عموم مردم نیز پذیرفته اند :


سیاست به معنیِ اِعمال قدرت است


  • علیرضا آیت اللهی