شوراهای محلی : روستائی ، شهری ، منطقه ای

شوراهای محلی از دیدگاه نظری با نگاهی به ایران

شوراهای محلی : روستائی ، شهری ، منطقه ای

شوراهای محلی از دیدگاه نظری با نگاهی به ایران

مشخصات بلاگ

در باره شوراهای محلی از دیدگاه نظری با نگاهی به ایران است

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اشتراکات» ثبت شده است

جامعه 


جامعه : تمام موجودات انسانی به صورت اجتماع  یا گروه هائی سازماندهی شده زندگی می کنند که حاصل آن تشکیل جامعه ها است .

جامعه ، محیط یا مجموعه ای انسانی است که فرد در آن زندگی می کند و به منظور زندگی در آن معمولا" نهادها ، سازمانها ، آداب ، رسوم ، قواعد ، مقررات ، قوانین و... به طور کلٌی اشتراکات آن را می پذیرد .

بارزترین اشتراک میان افراد یک جامعه ، فعالیت یا هدف آن است :

« زندگی در یک محل » برای مردم یک شهر یا روستا

« تحصیلات » برای جامعه ی دانش آموزی

« کار » برای جامعه کارگری یک کارخانه

« عزاداری » برای اعضاء یک هیئت مذهبی

« فوتبال » برای اعضاء یک تیم فوتبال ...

و.... به زبانی دیگر :

جامعه ، گروهی از افراد است که دارای :

شبکه روابط ( خویشاوندی ؛ مثل رابطه پدر و مادر ، اقتصادی چون داد و ستدها و.... )

آداب و رسوم و سنن و قواعد و قوانین و مقررات ؛ و

نهادها و مؤسساتِ

واحد باشند ؛ و به این ترتیب بین خود وحدت یافته باشند .


منابع اصلی :


http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/soci%C3%A9t%C3%A9/73150

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9


  • علیرضا آیت اللهی